Telepathie

Onder telepathie wordt verstaan: het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand, zonder gebruik te maken van taal of technische hulpmiddelen.

Nadat ik mij heb afgestemd op de Ziel, het Innerlijk Weten  van iemand, vraag ik toestemming om te mogen communiceren. Via een toetsenbord, zoals op de computer, of in mijn hoofd krijg ik dan de woorden en zinnen door. Soms stel ik verduidelijkende vragen en vraag wat iemand nodig heeft. Nadat alle informatie is uitgewisseld, sluit ik af, bedank en vraag met wie ik de informatie mag delen.