Coaching

Onder Coaching verstaat men een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een relatie. De begeleiding is gericht op het verdiepen van het bewust-zijn van de coachee voor wat betreft het eigen gedrag en de effecten ervan op de omgeving. De middelen die ik hierbij gebruik zijn: gesprekken, healing, oefeningen in lichaamsbewustzijn en ontspanningsmassage.

Kindercoaching

Onder Kindercoaching verstaat men: het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in situaties die moeilijk zijn. De middelen die ik daarbij gebruik zijn: spel,muziek en klank, creativiteit, observatie, massage en gesprek.